Transistorstraat 31 | 1322 CK | Almere | T 036 5460 180 | F 036 5460 185

particulierFoto
 

Trosradar testament

De verplichte betaling van erfbelasting kan grote financiële gevolgen hebben als je partner overlijdt. Dit onderwerp kwam aan de orde in het televisieprogramma van Tros Radar. Stel: een echtpaar heeft 2 kinderen. De man overlijdt. Hun eigendommen (huis, auto, spaargeld) hebben een waarde van 450.000 euro. Door de gemeenschap van goederen waarin zij gehuwd zijn, is de helft van dit bedrag van de vrouw. De andere helft is de nalatenschap, dus per saldo 225.000 euro.

Dit bedrag wordt gedeeld door 3: een erfdeel voor de vrouw en twee erfdelen voor de kinderen. De vrouw krijgt dus de helft van de bezittingen en een kindsdeel. De vrouw krijgt dus 225.000 + 75.000 = 300.000 euro. De vrouw is geen erfbelasting verschuldigd. Haar verkrijging valt binnen de vrijstelling.

Elk kind heeft recht op 75.000 euro. Hierover is 5.600 euro per kind aan erfbelasting verschuldigd, in totaal 11.200 euro. In het normale geval dient de vrouw deze erfbelasting namens de kinderen te voldoen. Vaak is er echter geen spaargeld voorhanden om deze erfbelasting te kunnen voldoen.

Om dit te voorkomen is in het televisieprogramma geadviseerd om een tweetrapstestament op te stellen. Door een dergelijk tweetrapstestament vererft alles naar de langstlevende echtgenoot. Hiermee wordt de echtgenoten/partner vrijstelling van 600.000 euro volledig benut. Zolang de nalatenschap niet groter is dan deze vrijstelling is er geen erfbelasting verschuldigd bij het overlijden van de eerste echtgenoot.

Nadelen tweetrapstestament

Naast dit grote voordeel voor de erfbelasting heeft dit tweetrapstestament ook wel een aantal nadelen:
 • de kinderen worden door het testament feitelijk en economisch onterfd;
 • juridisch hebben de kinderen nog wel rechten. De kinderen hebben jaarlijks recht op de ontvangst van een rekening en verantwoording van de langstlevende echtgenoot over het geërfde vermogen;
 • de erfbelasting bij het overlijden van de langstlevende is veel hoger in vergelijking met het hieronder besproken alternatief;
 • de werking van het testament is definitief. U heeft geen mogelijkheden meer om bij het overlijden van de eerste echtgenoot/partner bij te sturen en nog te kiezen voor andere opties, die bij het eerste en tweede overlijden een nog betere besparing op erfbelasting geven;
 • de uitwerking van het tweetrapstestament is tamelijk complex en heeft negatieve gevolgen bij hertrouwen van de langstlevende.

Alternatief testament

AlnovisNotaris biedt u een alternatief op dit testament. Dit testament biedt de volgende voordelen:
 • het testament geeft een zelfde besparing van erfbelasting als bij een tweetrapsmaking bij het eerste overlijden;
 • de kinderen worden niet onterfd maar verkrijgen hun vrijstelling van 19.000 euro;
 • de kinderen hebben geen recht meer op bijvoorbeeld een jaarlijkse rekening en verantwoording van de langstlevende of anderzins;
 • de uiteindelijke uitwerking en opzet van het testament is eenvoudiger;
 • het testament geeft ook besparing van erfbelasting bij het overlijden van de langstlevende;
 • in het testament kan de benodigde flexibiliteit worden ingebouwd. De beslissing hoe u de erfdelen van de kinderen wilt vaststellen stelt u hiermee uit tot na het overlijden van de eerste echtgenoot/partner. Hiermee kunt u goed bijsturen als dat is gewenst en daarmee optimaal plannen, zodat u nog meer op erfbelasting kunt besparen.
© 2010 AlnovisNotaris | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Identificatie | Mensen | Offerte | Routebeschrijving| Contact