Transistorstraat 31 | 1322 CK | Almere | T 036 5460 180 | F 036 5460 185

 

Alnovis - Identificatie

Ter bestrijding van witwas activiteiten en het financieren van terrorisme schrijft de Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) voor dat onder meer notarissen verplicht zijn hun cliënten te identificeren. Deze wet is gebaseerd op Europese regelgeving die bepaalt dat de identiteit van nieuwe en bestaande cliënten voor iedere zaak opnieuw dient te worden vastgesteld.

Wanneer de notaris het vermoeden heeft dat hem gevraagd wordt diensten te verlenen die met witwaspraktijken of terroristische activiteiten te maken kunnen hebben, is hij verplicht dit te melden bij het meldpunt ongebruikelijke transacties, officieel FIU-Nederland genaamd (www.fiu-nederland.nl). Ook wanneer het gaat om een voorgenomen transactie die (nog) niet wordt uitgevoerd. Indien zich een wettelijke verplichting tot melden voordoet, kunnen wij ons niet beroepen op onze geheimhoudingsplicht. Het melden onder de Wwft is verplicht. Bovendien mogen wij de cliënt van een dergelijke melding niet op de hoogte stellen. Het niet naleven van de verplichtingen uit de Wwft levert een economisch delict op waarvoor notarissen vervolgd kunnen worden.

Terug
 
© 2010 AlnovisNotaris | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Identificatie | Mensen | Offerte | Routebeschrijving| Contact