Transistorstraat 31 | 1322 CK | Almere | T 036 5460 180 | F 036 5460 185

particulierFoto
 

Onroerende zaken

AlnovisNotaris kan u juridisch begeleiden bij de aankoop en de levering van onroerende zaken, alsmede bij de financiering en het vestigen van zekerheden. Daarnaast is AlnovisNotaris gespecialiseerd in de advisering en juridische implementatie van overdrachten en teboekstellingen van schepen, splitsingen in appartementsrechten, erfpacht, opstal, vruchtgebruik, mandeligheid en erfdienstbaarheden.
© 2010 AlnovisNotaris | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Identificatie | Mensen | Offerte | Routebeschrijving| Contact