Transistorstraat 31 | 1322 CK | Almere | T 036 5460 180 | F 036 5460 185

 

Alnovis disclaimer

Alnovis is gevestigd in Almere en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 32160060.

Informatie / Geen juridisch advies

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld voor informatiedoeleinden en kan op geen enkele wijze worden beschouwd als juridisch of ander professioneel advies. Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot de betrouwbaarheid ervan voor specifieke doeleinden en er wordt geen verklaring of garantie gegeven met betrekking tot de juistheid of volledigheid ervan. Wij doen alles om ervoor te zorgen dat de informatie op deze website volledig, juist en actueel is. Het kan desalniettemin niet worden uitgesloten dat bepaalde informatie op deze website onjuist, onvolledig of niet actueel is. Mocht dit volgens u aan de orde zijn, dan stellen wij het op prijs indien u ons hierop attent maakt via info@alnovis.nl.

Aansprakelijkheid

Alnovis aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade in verband met het gebruik van deze website en de informatie op deze website alsmede de onmogelijkheid deze website en de informatie op deze website te gebruiken. Alnovis aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door virussen of onjuistheid of onvolledigheid van de informatie op deze website of op een website waarnaar wordt verwezen.

Links

Op deze website kunnen links naar andere websites staan. Alnovis heeft geen invloed op deze websites en is niet verantwoordelijk voor de informatie op deze websites. Alnovis is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor deze andere websites of daarin opgenomen informatie. Alnovis is niet verantwoordelijk voor enige website via welke u op deze website terecht bent gekomen.

Vertrouwelijkheid

Een e-mail is verzonden namens Alnovis en de inhoud hiervan is slechts bedoeld voor de geadresseerde(n) en kan vertrouwelijk van aard zijn. Het gebruiken, verspreiden of vermenigvuldigen van deze informatie door anderen is verboden. Indien u een e-mail bericht ontvangt terwijl het niet voor u is bedoeld, verzoeken wij u ons hierover per omgaande te informeren.

Virussen

Wij doen onze uiterste best om ons netwerk en dataverkeer vrij van virussen, bugs, Trojan horses en dergelijke te houden. Het blijft altijd uw verantwoordelijkheid om uw systeem te beveiligen tegen virussen, bugs, Trojan horses en dergelijke. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook ontstaan door een computer virus of iets dergelijks welke door ons is overgebracht.

Aflevering

Alnovis aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de juistheid, volledigheid en tijdige ontvangst van e-mail. Indien u het vermoeden heeft dat een e-mail van ons is onderschept of gewijzigd door een derde, dan vernemen wij dit graag onverwijld. Om te voorkomen dat ons netwerk wordt vervuild door spam of virussen, worden alle inkomende e-mails hierop gecontroleerd. Dit kan tot gevolg hebben dat uw e-mail niet (op tijd) door de geadresseerde wordt ontvangen. Indien u ons een e-mail wenst te sturen waarvan kan worden verwacht dat deze door onze beveiligingssystemen (tijdelijk) wordt tegengehouden, verzoeken wij u om ons hiervan per telefoon of post op de hoogte te stellen.

Terug
 
© 2010 AlnovisNotaris | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Identificatie | Mensen | Offerte | Routebeschrijving| Contact